Page:Sibu Congkan Sanbian400-寇準-忠愍公詩集-1-1.djvu/157

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


都無頼,况是登臨有所思。

  夏日晚凉

㣲凉天氣似秋期,風觸疎簾影自移。逺夢有時

尋水寺,孤吟終日對莎池。笋梢成翠堆輕籜,梅

黄壓嫩枝。兀兀騰騰𦕅自遣,此懐𭰹謝野

僧知。

  輦下書懐

身名長似夢,家計𥁞蕭然。旅宦遊梁𫟍,歸心滿