Page:Sibu Congkan Sanbian400-寇準-忠愍公詩集-1-1.djvu/161

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


年加心地轉如灰,書篋經旬亦懶開。詩句偶吟

皆感事,文章無用獨傷才。秋蟬殘韻揺踈樹,夕

照寒光下古臺。閑遶岸莎看野水,暗流紅葉不

重回。

  書懐寄唐工部

不才曽忝吾君選,紫殿科名志酬。孤立敢言

逾素分,髙吟𭰹愧預清流。西風獨見江籬暮,紅

葉還思𫟍樹秋。多謝明公知賤節,每貽清句緩