Page:Sibu Congkan Sanbian400-寇準-忠愍公詩集-1-1.djvu/184

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


茲承乏政事之餘,取而閲之,𭰹恐浸以失真,復

命校正鳩工一新焉。昔白居易劉禹錫之詩

在處,應有神物護持。禹錫一文人,徒以句韻之

工,識者竒之,尚且如此,况公文章所在,當如何

哉?吾又知自有不可得,而漫滅者存焉爾!隆興

改元七月██日長樂辛斆書