Page:Sibu Congkan Sanbian400-寇準-忠愍公詩集-1-1.djvu/186

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


予昔時録藏宋萊國忠愍公詩,迄今四十年,

懼其字畫磨㓕而未可以言乆也。且公爲華之

下邽人,予忝郷曲之末,方圖刻之,轉相流布,俾

公口齒膏馥,霑被後人,而力未能。近攝三𠩤縣

事零陵蒋君鏊至,㑹予-{于}-歸來之堂,話及公之

言行,傾仰切至,予因曰「家藏公集舊矣!」出以示

之,喜而懐歸,遂捐俸以永其傳,則其爲學之要、

爲政之體,可以見矣。時嘉靖乙未歳春正月丁