Page:Sibu Congkan Sanbian400-寇準-忠愍公詩集-1-1.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


忠愍公詩集卷上

  開府儀同三司太子太傅贈太傅中書令

   上柱國萊國公宼

 奉和 御製中秋翫月歌

戒井銅龍漏水平,玉輪初滿物華清。光連南極

星輝正,影泛中天帝宇明。風來蘋末披輕霧,香

濕蘭叢浥零露。絳河横度燦雲章,靈鵲群飛

宫𣗳。法乆照𠔃慶昌時,樂芳宴𠔃忘疲敷。睿文