Page:Sibu Congkan Sanbian400-寇準-忠愍公詩集-1-1.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


  雜言

我徒曠逹由胷臆,耻學鯫生事文墨。蛟龍長欲

趂風雷,騏𩦸焉能制啣勒。鏘金佩玉良有時,丐

色䛕言𥁞虚飾。功名富貴非偶然,楊子草玄徒

黙黙。椘蘭罷秀足蓬蒿,青松委幹多荆棘。爭如

一醉度流年,免使悲懽蕩情域。

  秋興呈裴李二同年

秋興逐凉吹,䬃然驅煩襟。人悲故郷逺,葉落空