Page:Sibu Congkan Sanbian404-釋契嵩-鐔津文集-7-4.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


肯相喜而従其游者㡬其人乎公濟儒者才俊與

予異教乃相善如此之懃也此不與㳺且詠而孰

與游乎唱和緫六十四篇始山中游詠而成者三

十七萹其後相别而諸君懐𭔃賡唱徃来者又二

十七篇並編之為集嘉祐己亥仲春之五日潜子

復題云

   與月上人更字叙

上人名暁月字竺卿余以始字其義不當不可以

為訓義以公晦易之名以月者盖取其髙明之義

也然明不可終明必受之以晦日月終明則晝夜