Page:Sibu Congkan Sanbian405-釋契嵩-鐔津文集-7-5.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


法於㣲也嘉祐四年己亥孟秋之晦日靈𨼆之永

安山舍記

   泐潭𩀱閣銘并叙

大長老暁月字公晦領禪者扵泐潭十有五年矣

其道既傳益欲治其精廬其徒居𣈆遂以師之意

勸其郷人裒金起閣於寺庭之左寺亦出財助之

𣸪勸乎吕氏之良婦曰胡氏鄒氏施錢十萬起閣

於庭之右右者寘慈氏之像左者桓鳬氏之鍾又

礱密石為涌道與周禮湧道異義也於其閣之前者十餘丈

費緍錢凡五十餘萬嘉祐庚子之仲春畢其繪事