Page:Sibu Congkan Sanbian412-沈括-沈氏三先生文集-8-3.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稱吏師其剛莫摧其勇莫遏斥去無言我完我節君

子之學重乎有施公治七州于今SKchar之位雖弗充公

則亡恨𤥨石以銘来世之信

   尚書職方𭅺中致仕劉公墓誌銘并序

皇祐五年冬十二月尚書職方𭅺中劉公始致仕既

素愛吴中山水之佳遂築室以居而置其家事一不

問獨月與呉士大夫之賢者縱㳺酣飲徃来虎丘洞

庭之間從其㳺者亦皆樂之而不知倦如是者十年

年八十一乃卒吴士大夫更相吊以謂世之以老歸