Page:Sibu Congkan Sanbian414-沈括-沈氏三先生文集-8-5.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


某以卜墨而請銘以塴予以謂人之生於其所無事

則雖有墨賜之智辨其羙名大節生不見之於身而

又無考于其後者可勝數哉况閨婦室子而又不幸

零落于緫笄之年而求其有卓然𩔰聞之行雖惷子

知其不𫉬則又何考焉然則夫人在家而父母昆弟

無違志既歸則冝其家人而子有立是亦足知夫人

其略槩矣丞相宣靖魯公于其君子叔父也聞夫人

有善行必以告其族人曽為法家大門䖏之䏻無憾

於禮義睦婣者冝其為難而尊者取之其善以令其