Page:Sibu Congkan Sanbian419-唐庚-眉山唐先生文集-6-2.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其軀而竄伏于五嶺之南羅浮之東披黄

茅而居者五年後而帰則其見𢙣于人也

可謂極矣方是之時雖吾之心亦復自𢙣

而神独眷眷如此意者鬼神之中亦有異

好者乎抑亦捨其迹而求其心憐其穷厄

㤀其罪戾亦如吾君𠩄以寛而不誅已

弃而復𭣣之意乎不然何其與易相反神

之威徳始于神江被于瀕流𢾗百里之間

故神江鉄歩水東皆有庙而水東庙為特