Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


華陽集卷第一

          金壇後學于文熈校

 外制

   胡世將知鎮江府

四郊多壘毎深當宁之憂十國爲連尤重殿邦之𭔃

將使閭閻之安堵其惟師帥之得人爰擇時髦肆頒

明命具官某論篤古今而富淵源之學智周事物而

高練逹之材嘗進列於從班蔚有聲於詞掖方時多

故庸許卽安載稽望實之孚宜委蕃宣之重眷朱方

之會府當行闕之上游田桑或廢於兵屯獄訟靡𨵿