Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


慰營䰟於下地歆予茂渥昭爾遺忠

  錢忱父景臻追封衛國公

朕祗率訓典大饗合宮熈事僃成鮮澤㫄暢眷兹在

列咸與寵榮施及其親豈間存没具官某胄出王門

之貴姻聮帝室之華𬒳遇累朝躬秉一節夙著老成

之望更高身後之名偉忠懿之遺勲旣克成於祖德

問漢陽之所服尤想見其家風有子象賢任吾環衛

爰念教忠之素宜推廣孝之恩追錫徽章益開茅土

信都舊鎮雖無改於齋旄淇奥新封庶以昭於幽壤

精爽不寐尚其享之