Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   紹興六年冬至賀表

   紹興七年元正賀表

   徽宗皇帝升遐慰表

   紹興七年再任宮觀謝表

   紹興七年車駕駐蹕建康起居表

   丁父憂服闋從吉再任宮觀謝表

   紹興十年明堂禮成賀表

 第十卷

  表

   奉上皇太后𠕋寶賀表