Page:Sibu Congkan Sanbian424-張綱-華陽集-8-1.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   乞再致仕第一狀

   乞再致仕第二狀

   進大行皇太后挽詞狀

   辭免召赴行在恩命狀

 第二十卷

  進故事六

 第二十一卷

  進故事四

 第二十二卷

  進故事五