Page:Sibu Congkan Sanbian426-張綱-華陽集-8-3.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


明光垂簡𠕋臣自初遭遇投老衰殘心存王者之堂

儼豆籩而可想身𬒳野人之服望鵷鷺以難追徒竭

孤忠少陳善頌臣無任

  紹興三十二年加恩謝表

臣某言臣今月二十六日伏准告命以明堂大禮赦

恩加臣食邑三靣戸臣巳卽時望闕謝恩祗受訖饗

帝合宮盛儀旣舉均𨤲列位朽質奚勝臣某誠惶誠

懼頓首頓首伏念臣遇主一生致身二府捐軀報國

雖素志之未渝急景凋年曾寸勞之莫效上聖嚴禋

而昭孝庶工祗載以盡誠初無奔走之勤敢意龎鴻