Page:Sibu Congkan Sanbian459-謝應芳-龜巢稿-15-14.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


玉耶誰為其喜而傳之士友道治丐乎道鄉先


生之膏馥耶悲㢤吾兒身不可贖置此書于𤫊


几猶掛劍于宰木頋觸屏之子若孫絃将㫁而


復續睹物思人淚沾汗竹


  代東洲黄氏𥙊母舅文


嗚呼見舅如母念母不㤀舅復厭世豈不永傷


若吾舅甥世居邑里如鳥同林鷇育棲止版圖

之繆牽連伏辜 天恩汪⿰氵⿱山⿵戌小 -- 𣿄姑緩其罸脱網


魚赬尾𤼵發七里八岡水溢溝澮載欣載奔過