Page:Sibu Congkan Sanbian460-謝應芳-龜巢稿-15-15.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


     十九  前一   愚隱一至      隱下有師字

     十       留數日       留作居

        前二   留客之勤      勤作固

        後八   渡吳江       江作淞

     二十  前五   有難以語之人者   之作諸  者下有其

            歟         有樂三字  王校有

                     作真

        前六   題其簡首      題作筆

        後七   卽在金陵      卽下有休字

            後于杭       後作隱

        後九   濟人之仁      仁作盛德

     二一  前六   蓋少矣      少作尠