Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


湖書院岳氏故第也冝序而蔵諸至正二十三年三月甲子左

右司𭅺中臨海陳基序

   飛雲樓詩并序

浮光王君季野由其先公叅政 賜苐吴門群公子㓜學長娶

不出呉境而季野别業扵是有在笠澤者矣㕘政公䆠業焜燿

事親尤盡孝季野盖酷似之故㳺釣𠩄至輒不忘其親此飛雲

之楼𠩄以作也予家天台少以賤貧赱四方每東望白雲輒興

狄公太行之思甞竊歎曰狄公社稷臣也吾何為者乃妄自擬

狄公尋復自念古今賢不肖窮逹雖殊然人子之扵親寧有二

致耶乃奉母来吳名其室曰白雲山房季野翩翩貴介頋能

莭好學日與布衣韋帶之士㳺雖以予之無似既辱与之交又

數要予登其楼以共適其⿺辶商江湖際天上下一色相與