Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   送煜上人序

古之為浮屠氏者以戒為墉以恵為户以法界為宇以性海為

郷以度門道品為族属菩薩大士為戚婣故求其法者不渉内

外不泥中間不以語言不以文字必心空諸漏法同夢幻無得

無證然後謂之觧脫予嘗竊觀自摩訶迦葉以佛𠩄付心法相

授受而逹摩以天竺名王子獨得其宗當梁武甘心佛氏人莫

不以其造寺書經度僧為奉佛之至時逹摩甫至東土獨毅然

以其諸𠩄有為特人天小果實無㓛徳得其傳者有五曰可曰

璨曰信曰忍曰能能不出族姓不居華夏奮起井臼之中而

得佛衣扵五祖忍焉及其說法曺溪大闡宗旨為天人師唐武

后仄席嚮風𠡠書徴諭力辝不赴其視榮名為何如耶夫以逹

摩屣棄王官印契佛心能以疋夫頓超佛䖏一則面譏梁武而