Page:Sibu Congkan Sanbian464-陳基-夷白齋稿-6-4.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


莫不願扵逮飬彼重堂層軒廽廓複舘与夫珎禽異卉世之好

事者皆可以力致至扵俛仰四世具慶一門行無覉旅之思居

有園池之勝盡天下逮飬之樂無風人不𠯁之歎此盖非人之

𠩄能必者雖萬乗之卿相不可強而致也然則太平之士如仲

瑛者亦可謂樂其心不違其志矣而登臨容與頋猶有感扵春

暉豈𠩄謂愛日之心自知不𠯁者乎然是楼也廣不四楹髙不

十仞近則綽阜之坡陀馬鞌之𡷾崪逺則海虞之綿延揚城之

鉅浸與夫洞庭陽山朝光暮景出沒變化凡為其賔客者皆執

筆而賦之矣余獨推夲名楼之義而為之記云至正十年十一

月甲子也

   佩韋齋記

呉興郯九成氏以瓌瑋愽辯㳺公卿間而其為詩清峻粹宻有