Page:Sibu Congkan Sanbian467-邵亭貞-蟻術詩選-1-1.djvu/184

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


紅肉僵偉哉青雲彥會此白石房盍簪意巳洽淂

酒氣益強世道乆澆薄古意殊荒凉真情恱親戚

嘉會非尋常髙才貴瑚璉妙語鏘琳琅太原與五

姓燕山尊十郞阿翁正矍鑠我輩俱頡頑宗族互

有託禮貌詎可量舟車逺無間雞犬遥相望九世

同安居百年有餘慶兒孫等鱗次兄弟列鴈行

有北道阮况得共被姜鳩杖祝勿咽兕觥介無疆

晨昏足甘旨歲時謹烝嘗臭味亡薫蕕優劣何粃糠

躬勤樂耕釣志儉忘膏粱招隱及巖谷濯纓下滄

清風𧺫竹逕朝陽耀梧岡歌長擊瓦缶興酣據

胡牀秋花照籬落春草生池塘望重詩禮庭義薄