Page:Sibu Congkan Sanbian467-邵亭貞-蟻術詩選-1-1.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   辛丑七月一日寓横溪觀迎引大士經㑹酷

   暑鬰蒸廣庭露坐忽晚雲送雨神氣始蘇

   唐元度有詩見似因口占以復

   次荅海慧乆上人見𭔃韻

   澷成用楊廉夫韻 𭔃鄕人魯道原賛府

   懷澄江鄧毅夫帥叅 𭔃馬文璧徴士畵得

   蕳崑山慧明極上人善詩文隷古

   荅馬敬常冠軍見𭔃韻

   荅張孟膚見𭔃韻 孫長慶小山招隱

   曹㓜文遺安室

   錢思復寓泖濵見荷花憶西湖遊賞有詩述