Page:Sibu Congkan Sanbian467-邵亭貞-蟻術詩選-1-1.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


渺莫卽引領徒懸懸緬思繁華節光風汎山川姢姢渚

花媚恰恰谷鳥遷郊人戒農務芳草催詩篇于時正興

矚擊壤聲相傳沉憂感物色㤗道何多愆人事蓋有忤

天運豈𠩄偏安得伶倫竹感召和氣還大鈞忽駘蕩生

息斯可全願言陶化景調燭在時賢

    奉𭔃海鹽知州李正卿先生

往歲事行役路入錫山道公務有程限不暇致幽討期

會邦大夫迺得斯文老班荆草莽間一見顔色好船

接杯觴彼此露懷抱泚筆賦黃花屬意出天造暇日再

升堂披豁見文藻學問仰前列結納悔不早𠩄惜吏事

稽告別殊草草嵗晏歸故林藜藿强自保雲霄絶躋攀