Page:Sibu Congkan Sanbian482-陳獻章-白沙子-8-1.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而俗正敎立而風行民樂生而好亂者息士有

耻而慕義者衆則刑罰可省禮義可興囹圄可

空于戈可戢守令之責盡矣而君之志寧不亦

樂扵斯乎予不文謹具其事始末與其所當先

者以復君碑扵學宫俾來者有考焉君名儼莆

陽人

  新遷電白縣儒學記成化壬寅十二月作

邑何遷遷避㓂也先是電白在髙州府治之東

按察僉事陶公提兵過之顧謂其守宰曰形勝