Page:Sibu Congkan Sanbian482-陳獻章-白沙子-8-1.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


攻待南歸以日爲𡻕病中得此魂神飛䘮

仰思

君命俯念親情展轉欝結終夜不𥧌之愚迷

實不知所以自䖏也自㓜讀書雖不甚觧然

扵君臣之義知之乆矣伏惟我 國家敎育生

成之㤙 陛下甄録𭣣采不遺卑賤之徳至深

至厚扵此而不速𭕒以圖報稱扵萬一非其情

有甚不得巳者孰敢騖虚名餙虚譲趑趄進𨚫

扵 日月之下以冐雷霆之威㢤所以一領