Page:Sibu Congkan Sanbian485-陳獻章-白沙子-8-4.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


驕則不失義不離道入於患得患失碌碌爲鄙

夫以是考公之迹而揆其所用心謂其無以異

扵今之人則吾不信也公積扵家者厚矣余特

表其大節以爲世勸公以農業起家故自𭈹曰

稼軒示有𥘉也塟西林郷之某原望之木已拱

髙其封若馬鬛題曰燕山左衞經歷者公之墓

也考諱可達背公扵娠鞠公于外氏以成者公

之妣梁也生于洪武己酉天順辛巳九十三妻何氏子男五長者某徵仕郎也次某

某孫男八属扵余以表公之墓者徴仕郎所岀