Page:Sibu Congkan Sanbian485-陳獻章-白沙子-8-4.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之鉅魁其洞徹不欺之心炳中天之杲日而轟

動岀群之氣殷百蟄之春雷知先生者儗先生

於北海不知先生者謂松柟弗𩔗反見目於榆

槐先生見賢必親聞善必録遇惡必摧存而知

亡過而能裁随時變化有闔有開而平生念慮

所存其大者正君正 朝廷正三綱正萬民正

四方皇皇之憂耿耿之忠則致死而勿頽貧賤

而不爲戚患難而不以囬成化己丑之夏予遇

先生扵南畿盍簮之讙忘形爾汝旣三宿而後