Page:Sibu Congkan Xubian022-邢昺-爾雅疏-2-2.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


音如嬰兒食人其名與此同其狀與此錯狻麑如虦貓食虎豹釋曰即師

子也出西域其狀如虦貓食虎豹善走者也注漢順帝至百里釋曰云漢

順帝時踈勒王來獻犎牛及師子者案後漢帝紀云孝順帝諱保安帝之子

陽嘉三年踈勒國獻師子犎牛注引東觀記曰踈勒王盤遣使文時詣闕

師子似虎正黃有𩓿耏尾端茸毛大如斗封牛其領上SKchar隆起(⿱艹石)封然因以名

之即今之峯牛是也云穆天子傳曰狻猊日走五百里案穆天子傳云柏天曰名

獸使足狻猊野馬走五百里是也驨如馬一角不角者騏釋曰驨獸名也狀

如馬一角不角者名騏郭云元康八年九眞郡獵得一獸大如馬一角角如鹿

茸此即驨也今深山中人時或見之亦有無角者 羱如羊 釋曰字林云野

羊大角者也郭云羱羊似吴羊而大角角橢出西方橢謂狹而長也麐麕身

牛尾一角釋曰李巡曰麐瑞應獸名孫炎曰靈獸也京房易傳曰麐麕身

牛尾狼額馬蹄有五采腹下黃髙丈一詩周南云麟之趾毛傳云麟信而應禮

以足至者也鄭箋云麟角之末有SKchar示有武而不用陸機䟽云麟麕身牛尾馬

足黃色貟蹄一角角端有SKchar音中鍾吕行中規矩遊必擇地詳而後處不履生

蟲不踐生草不羣居不侣行不入陷阱不罹羅網王者至仁則出今并州界有