Page:Sibu Congkan Xubian033-魏了翁-周易要義-3-3.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十五葉前四行的顙白顚顚作頟第十八葉後九行瓜瓠之屬

瓠作匏第十九葉前二行果墮之字字作果後二行取其西方

取其口舌兩其字衍八行荀爽本本下有八卦二字第二十葉

前五行爲河河作可卷十第一葉後五行故非物之始非作爲

第三葉後八行過莫大於不養大作過第四葉前七行言咸動

之意也意作義前八行託以明義託作記第五葉後三行隨其

時宜時作事第六葉前二行蠱則飭也三行飭整治也飭均作

飾後七行推辭咎悔辭作辟第九葉前六行遠壑必盈必作方

第十葉後五行應雖遠而相追追作感第十三葉後一行羝羊

觸藩不能遂藩下有不能退三字第十四葉後五行則空守簽

蹄簽作筌第十六葉前四行雖无陰陽定位定作本凡此諸字

大都與阮氏校勘記所引石經岳本古本足利本錢本宋本監