Page:Sibu Congkan Xubian077-闕名-附釋文互註禮部韻略-3-3.djvu/187

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 一准嘉定十六年十一月二十六日

 尚書省劄子節文門下中書後省狀凖付

 下禮部申據文林郎充嘉興府府學教授

 呉杜申伏覩朝廷設詞賦一科以羅天下

 之士士習声律以應有司之選所證據用

 事惟一韻略今禮部韻略雖已經元祐五

 年太學孫愽士陳請校勘一次及後來間

 有增附而多踈略疑貳相傳無所折𠂻今

 幸以小官職城闕之學日課月試朝夕與

 士子接又得以啇榷訂正盡去其隱僻不