Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  太宗一見如舊識賊寇每平衆人競求金寳𤣥齡獨先𭣣人物致之幕府其知所先務與蕭何

  𭣣相府圖書同一髙見逺謀興王相業蕭不專美於漢風雲感召此豈人力也哉非天其孰能

  使

杜如晦字克明少英爽以風流自命内負大節臨機輙斷隋世預吏部選髙孝基異之曰君當為

棟梁用願保令徳餘見下文京兆萬年人也京兆郡名今奉元路萬年縣名今咸寜縣

𨽻陕西武徳初為秦王府兵曹叅軍唐制掌王府武官簿書考課儀衛假

使等俄遷陜州今仍舊𨽻河南緫管府長史長音掌唐制𫟪要之地置緫管

以統軍長史其貳職也時府中多英俊被外遷者衆太宗患之

記室房𤣥齡曰府僚去者雖多盖不足惜杜如晦聦

明識達王佐才也若大王守藩端拱無所用之必欲