Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


猶主仍與房𤣥齡共掌朝政至於臺閣規模典章文

物皆二人所定甚獲當時之譽時稱房杜焉按史𫝊如晦進

㒒射乆之以疾辭職薨贈司空謚曰成手詔虞世南為碑文言痛悼意它日食𤓰羙輟其半奠焉後夢如

晦若平生明日𠡠𠩄御饌徃𥙊勞問妻子恩禮無少衰後詔功臣世襲贈宻州剌史徙國莱

 柳氏芳曰房杜佐太宗天下號為賢相然無迹可尋德亦至矣故太宗定禍亂而房杜不言功王魏

 善諌諍而房杜讓其賢英衛善将兵而房杜行其道理致太平善歸人主為唐宗臣宜哉

 劉氏煦曰房杜皆以命世之才遭逄明主謀猷允恊以致升平議者以比漢之蕭曹信矣然杜之見

 用房之𠩄舉也太宗嘗與𤣥齡圖事則曰非如晦能籌之及如晦至竟如𤣥齡之䇿盖房知杜之

 能㫁大事杜知房之善建嘉謀禆諶草創東里潤色相湏而成俾無悔事賢逹用心良有以也若以

 哲方之房則管仲子産杜則鮑叔罕虎矣