Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


孔氏祖庭廣記卷第四

     林廟親祠

前漢髙祖十二年十二月自淮南還過魯以太牢祠

 孔子諸侯卿相至則先謁然後從政

後漢明帝永平十五年三月幸 孔子宅祠 孔子

 及七十二弟子作六代樂帝親御講堂命皇太子

諸王說經

孝章皇帝元和二年二月東廵守幸魯以太牢祠孔

安帝延光三年三月戊戌祀 孔子及七十二弟子

於闕里