Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/329

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


〇永○不刋億載揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)碑隂有門生故吏名

     延熹七年正月庚○○

漢故愽陵太守孔府君碑

君諱震字元上孔子十九丗之孫潁川君之元子

也君少履天姿○然以正帥禮不爽好惡不愆○

裒○○脩身踐○龍德而學不至於糓浮斿塵埃

之外○○○而不俗郡將○其所履前後○召蓋

不得○乃翻爾束帶弘論窮理直道事人仁必有

勇可以託六授命如毛諾則不宿○之至也莫不

歸服舉孝廉除郎中○昌長疾病留宿○還○○

府丞未出京師遭大君○○踰臯○喪致乎哀謹