Page:Sibu Congkan Xubian089-張栻-漢丞相諸葛忠武侯傳-1-1.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


耕隴畒好爲梁父吟時人莫測也惟與庶及

愽陵崔州平友善而重龐德公每獨拜牀下

而德公亦稱之爲卧龍沔南名士黃承彦謂

亮聞君擇婦身有醜女才堪相配亮許即載

送之時人爲之諺曰莫學孔明擇婦正得阿

承醜女建安十二年左將軍豫州牧劉𤣥德

來荆州訪世事於襄陽司馬德操德操曰腐

儒俗士豈識時務識時務者在乎俊傑此間

自有伏龍鳯鶵問爲誰曰諸葛孔明龐士元

也徐庶見左將軍於新野左將軍深器之庶