Page:Sibu Congkan Xubian092-馬令-馬氏南唐書-4-3.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰臣自處山野世事不預臣妻謂臣曰汝主人郎君

今爲天子兾接清光死且不朽元宗優禮待之賜粟

帛遣還署其子元爲秘書省正字彬尤工詩而未嘗

喜名如再過金陵詩云玉𣗳歌終王氣𭣣鴈行髙送

石城秋江山不管興亡事一任斜陽伴客愁又都門

送客詩云岸柳蕭踈野荻秋都門行客莫囘頭一條

㶚水清如劒不爲離人割㫁愁皆盛稱於士大夫惜

乎簡編散失不得見其全集彬學方外之術迄無所

異唯手植一𣗳命諸子曰吾死葬此及彬卒發之得

石椁一上有篆刻八字云開成二年夀椁一所因就