Page:Sibu Congkan Xubian094-陸遊-陸氏南唐書-3-1.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鄴本長子也少驍勇每従其父征討本為信州刺史畧

地至建州道經險阨被圍垂困鄴躍馬救之手殺數十

人翼本而岀建人駭懼潰去事烈祖典親軍岀為滁州

刺史㬥猛狼戾常蓄飛揚之志烈祖以本故優容之聞

歷陽公楊濛被執歎憤逾月國人亦以此稱其好義本

䘚後仕至廬州節度使昇元六年

柴克宏父再用事吴有功至徳勝軍節度使克宏以父

任為郎将常為宣州廵檢使初至城塹皆湮圯不治吏

云自田頵王茂章李遇相⿰糹⿱𢆶匹叛無敢為守備者克宏嘻

笑曰豈有是㢤大加營繕後吴越兵至賴以得全積遷