Page:Sibu Congkan Xubian094-陸遊-陸氏南唐書-3-1.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為臨川王謚曰靈以禮改葬戊申封子景通為吴王諸

道副元帥判六軍諸衞事十一月庚戌朔改東都舊苐

為崇徳宮癸丑改承宣院為宣徽院丙辰追冊故妃魏

國君楊氏為順妃丁巳追封長子景遷為髙平郡王長

女為豐城公主改辭状司為清訟院立姪景邁為𣈆陵

郡公景遜為上饒郡公景邈為桂陽郡公景逸為平陽

郡公封女五人為盛唐太和永興建昌玉山公主戊午

立子景遂為吉王景逹夀陽郡公以景遂為東都留守

江都尹赴東都己未陞東都海陵縣為泰州割鹽城泰

興如臯興化縣属焉丁𫑗髙從誨表請置邸建康從之