Page:Sibu Congkan Xubian097-范坰-吳越備史-1-1.djvu/284

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 拱元年者亦不相合陳振孫書錄解題有是書九卷謂按中興

 書目其初十二卷盡開寶三年今書止石晉開運尙闕三卷按

 石晉開運至宋開寶凡二十餘年却當在後三卷之數是書實

 起唐僖宗乾符二年庫本提要稱爲起石晉開運前闕三卷云

 云陳氏實無此語然其書旣僅存九卷則亦與此不合也此避

 武肅嫌諱凡劉姓悉改彭城又避忠懿諱凡官名左者悉改上

 又左右俱作上右遇文穆忠獻名俱空格或作諱字宋諱匡字

 有注名犯太祖諱上一字者蓋所據爲成書後最初刊本矣枚

 菴用朱墨筆校訂者十七處別錄附後此外尙有疑義者如

  卷一第六十五葉前七行嘗以彈丸牆樓之外丸字下疑有

  脫字

  卷二第十一葉後八九行父淮浙行軍司馬……馬綽之女