Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 君及名臣輔佐太平者俱宜增配上自㐲羲下迄明代凡一百六十四帝名臣自風后力牧以下七

 十九人  世宗憲皇帝常  親詣致祭乾隆二十八年  特命重修覆屋改用黄瓦

   高宗純皇帝親詣行禮並  御書報功勸德扁額四十九年大學士九卿等遵

 㫖議定 帝王廟祀典增入兩晉元魏前後五代創業守成諸帝自晉元帝至周世宗共二十三

 帝又增入唐憲宗金哀宗撤去漢桓帝靈帝得 㫖允行並  命增飾廟貌五十年又

  親詣致祭嘉慶九年十四年十五年  仁宗睿皇帝親詣致祭

文廟在安定門内國子監之東崇祀 先師孔子每年春秋二仲上丁日致祭以先賢先儒配享兩廡

 廟制正殿七楹題曰 先師廟中掲  聖祖仁皇帝御書萬世師表  世宗憲皇帝御

 書生民未有  高宗純皇帝御書與天地参  仁宗睿皇帝御書聖集大成各扁額東掖

 為祭器庫西掖為樂器庫東西兩廡各十九楹前為廟門 大成門内左右列石鼓各五門外左右