Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


恩佑寺在 暢春園東垣雍正元年建恭奉  聖祖仁皇帝御容以時展謁乾隆八年移奉  安

  佑宫此寺遂專為佛地殿内恭懸  世宗憲皇帝御書額曰心源統貫又内外門額皆

  御書龕額曰寶地曇飛為  高宗純皇帝御書

恩慕寺在 暢春園東垣乾隆四十二年建為  孝聖憲皇后廣資  慈福兼  恩佑

  永慕二寺名以誌紹承之意  御書殿額曰福應天人門額皆  御書有  御製

  恩慕寺瞻禮詩聖化寺在 暢春園西  聖祖仁皇帝御書殿額曰香界連雲觀音閣

  額曰海潮月印  高宗純皇帝御書簷額曰能仁妙覺大報恩延夀寺

  清漪園萬夀山北前臨昆明湖明時舊有圓靜寺 本朝乾隆十六年恭逢  孝聖憲皇后六

  旬萬壽特建兹寺於其地祝  釐頌嘏有  高宗純皇帝御製碑文寺内額曰度

  世慈緣曰作大吉祥曰華海慈雲曰真如曰妙覺皆  高宗純皇帝御書寺西為羅漢堂塑五