Page:Sibu Congkan Xubian101-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-003.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  定信都中山河閒六國而東郡則屬兖州後漢因之幽州刺史治薊以勃海改屬冀州冀

  州刺史治高邑省廣平國屬鉅鹿真定國屬常山改信都曰安平建安十八年省幽州入冀州

  國屬魏復置幽州晉初仍屬三州幽州治涿增領廣𪧟郡改𣵠郡曰范陽國

  冀州治房子增領章武高陽博陵三國又改兖州之東郡曰濮陽國兼屬司州司州分領

  廣平郡及陽平頓邱二郡永嘉後為石勒慕容儁苻堅慕容垂

  所據永嘉三年石勒陷冀州建興二年又陷幽州大興二年僭號於襄國稱趙永和六年慕容

  儁僭號於薊稱燕太和五年苻堅滅太元九年堅敗慕容垂復取之後魏幽冀二

  州之外兖州移治滑臺後罷增置定皇始二年置安州天興三年改名

  四年置東魏天平初改名司州太平真君中徙置皇興二年置太和十一年置

  燕太和中置天平中徙置東燕州熙平二年置孝昌二年置南營永熙二年