Page:Sibu Congkan Xubian101-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-003.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  左冀總兵官管轄巡捕南左二營西珠市口東珠市口東河沿西河沿花兒市菜市口

   左安河陽東便廣渠等十汎由八旗副都統内揀𥙷嘉慶四年設官職詳 京師志

  右翼總兵官管轄巡捕北右二營德勝安定東直朝陽永定阜成西便廣安等八汛由

   八旗副都統内揀補嘉慶四年設官職詳 京師志

  熱河都統駐承德府舊置副都統嘉慶十五年改設協領兼佐領五員

   滿洲四員䝉古一員佐領十五員滿洲十二員𫎇古三員防禦二十

   員滿洲十六員䝉古四員驍騎校二十員滿洲十六員𫎇古四員

   鋒校十員滿洲八員𫎇古二員前鋒藍翎長十員滿洲八員𫎇古

   委驍騎校二十員滿洲十六員𫎇古四嘉慶二十一年隨印

   筆帖式二員