Page:Sibu Congkan Xubian101-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-003.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 白石口都司駐廣昌縣白石口舊隸督標嘉慶六年改隸泰寕鎮把總

  經制外委 額外外委二員分防葫黄土嶺二汛

 廣昌營都司駐廣昌縣舊隸督標轄嘉慶六年改隸泰寕鎮經制外委

  額外外委二員

 水東村守備駐水東村千總二員 把總二員

 插箭嶺營守備駐廣昌縣插箭嶺舊隸督標嘉慶六年改隸泰寕鎮把總

  經制外委 額外外委二員分防獨山城口白道安口二汛

 礬山堡守備駐懷來縣礬山堡舊隸督標嘉慶六年改隸泰寕鎮經制外

  委 額外外委

 淶水營守備駐淶水縣舊隸提標轄嘉慶六年改隸泰寕鎮把總 經制