Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   古文安城在今縣東三十里縣志今縣東北柳河鎮有古城上有漢縣令趙夔祠即文安故城也

   豐利故城今文安縣治隋末置屬河閒郡唐貞觀初省入文安寰宇記文安縣西北去霸

   州五十五里隋大業七年征遼途經於河口當三河合流之處割文安平舒二邑户於河口置豐利

   縣隋末亂百姓南移就是城唐貞觀元年以豐利文安二縣相逼遂廢文安城仍移文安名就豐利

   城置縣即今理也東平舒故城今大城縣治漢置縣水經注漳水枝瀆逕東平舒縣

   故城南代郡有平舒城故加東土地記曰章武郡治世以爲章武故城非也括地志平舒縣在瀛州

   東北一百二十五里衡漳水在其界寰宇記大城縣西北去霸州九十五里本漢東平舒縣北齊爲

   平舒縣周顯德六年割隸霸州改名大城九域志縣在益津關東南一百五里五代時所置也縣志

   故城基址在今縣北土壟迴折又名越州城今城仍舊址築止得其半西章武故城

   在大城縣南四十七里漢章武縣在今滄州界後魏正光中分置西章武縣屬章武郡北齊省舊志