Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   運糧河每十里置一牐皆至通州凡爲牐七距牐里許上重置斗門互爲提閼以過丹止水明實錄

   成化七年户部尚書楊鼎工部侍郎喬毅請開通惠河上命鼎毅相度奏云閘河原有舊閘三十四

   座以通水道但元時水在宫牆外船得進入内城海子灣泊今水從皇城中金水河流出難循故道

   其白浮一畝三里河草橋金口諸水皆不可引導今玉泉龍泉月兒柳沙等泉皆出於西北山麓堪

   引匯於西湖若從西湖源頭將分水青龍閘閉住引玉泉諸水從高梁河量其分數一半從金水河

   流出其餘促都城外濠流轉㑹於正陽門東城濠再將洩入三里河水閘住併流入大通橋閘河隨

   時瀦洩工程甚省十二年乃命平江伯陳鋭興卒七千人自都城東大通橋至張家灣漕河口六十

   里浚泉三増閘四凡十月而畢漕舟稍通其河源在元時引昌平縣之三泉時三泉俱捍隔難引獨

   西湖一泉又僅分其半河制窄狹不踰二載淺塞如故嘉靖六年巡倉御史呉仲請修通惠河大學

   士楊一清張璁皆言其便世宗然之七年河成糧運至者省費干一萬三千餘兩河漕考元通惠河