Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   流出關謂之下口隋書地理志昌平有關官唐梁載言十道志居庸關亦名薊門關通典居庸關北

   齊改爲納款唐書地理志昌平縣西北三十五里有納款關即居庸故關亦謂之軍都關程大昌北

   邊備對居庸關大行山最北之第八徑也東西横互五十里而中閒通行之地才闊五步元文睿宗

   於居庸關立南北口屯軍徼巡盜賊各設千戸所至大四年樞密院奏居庸關古道四十有三軍吏

   防守之處僅十有三舊置千戸位輕責重於是改千户所爲萬户府分諸軍屯駐東西四十三處置

   隆鎮上萬户以統之皇慶元年始改爲隆鎮衞親軍都指揮使司延祐元年又以哈魯勒軍千戸所

   隸焉方輿紀要居庸關明洪武二年大將軍徐達壘石爲城三年置守禦千户所永樂二年置隆慶

   衛領千户所五以爲京師北面之固 本朝初設叅將駐守後改都司千把總屬焉關城之南有南

   口城去州二十五里亦南北二門自南口而上兩山之閒一水流焉道出其上十五里爲關城又八

   里爲上關有小城亦南北二門又七里爲彈琴峽又七里爲青龍橋道東有小堡又三里至八達嶺