Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 十里有黄伯陽洞牟山在安肅縣西北五十里土阜無石一望坦夷地脈深厚人多耕占為

 田謂之牟山村磨巖山在唐縣西十五里形如磨石罅有水名滴翠泉狼山在唐縣西

 二十里水經注唐水經桹山北隋書地理志唐縣有郎山按今縣志作狼山蓋郎桹狼三字通也

 風山在唐縣西三十五里上有石穴風吹有聲其鳴如鐘故名羅喬山在唐縣西三十

 五里四面環抱松柏交翠世傳羅道成喬仝二仙所居故名父子山在唐縣西北四十里

 下臨唐河山腰有明伏洞其相接者曰神活山舊名石河山居民避兵得免因改今名又有白合山

 亦臨唐河上有白合寨柏巖山在唐縣西北六十里山南有賈島洞乾隆十一年十五年

 二十六年四十六年  高宗純皇帝巡幸五臺  鑾輿經此皆有  御製詩

 洪山在唐縣西北七十里山與恒嶽相接峯巒環簇巖壑奇勝相傳葛洪修道於此故名

  高宗純皇帝命學士張若澄繪葛洪山圖 御題長句以記其西南有老姑峪大茂