Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  請與夏和帝命防使夏解之如約罷兵各歸侵地後拜右丞相卒贈中書令諡曰元肅王棠

  新城人博古善屬文重熙中鄉貢禮部廷試皆第一累官至南府宰相練達朝政︹金︺時立

  愛新城人累官至中書令元帥宗望取燕山立愛謀畫居多封陳國公致仕加開府儀同三司改

  鄭國王擴中山永平人明昌進士累官同知横海軍節度貞祐中上書陳河東守禦䇿後

  權陜西東路轉運使行六部尚書致仕卒諡剛毅擴博學多才梗直不容物以是不振於時云

  炳葛城人性倜儻有氣節每讀書遇古忠臣烈士輒嘆息景慕貞祐二年第進士即日條上便宜

  十事宣宗異焉復試之擢補御史臺令史︹元︺張柔定興人慷慨尚氣節善騎射金末盜起柔

  聚族保西山東流塞後歸元爲河北東西等路都元帥戰勝攻取威震河朔移鎮保州保自兵火之

  餘荒廢者十五年柔爲之畫市井定居民置官廨引泉入城疏溝渠以瀉卑溼通商惠工遂致殷富

  世祖時以功封蔡國公延祐中加封汝南王諡忠武賈輔蒲陰人初仕金爲祁州刺史以衆歸